İşleminiz gerçekleştiriliyor. Lütfen bekleyiniz...

Aydınlatma Metni

Dikey Vitamin Kozmetik ve Gıda Takviyeleri Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi

İnternet Siteleri ve Mobil Uygulamalar

Müşteri ve Ziyaretçi Aydınlatma Metni

Değerli Müşterimiz,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Dikey Vitamin Kozmetik ve Gıda Takviyeleri Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi (“Dikey Vitamin” veya “Şirket”) olarak;

Dikey Vitamin internet siteleri (www.supplementler.comwww.vitaminler.com ve www.fitmoda.com) (“İnternet Siteleri”) ile akıllı cihazınıza indireceğiniz Supplementler.com, Vitaminler.com ve Fitmoda isimli mobil uygulamalarımız (“Mobil Uygulamalar”) üzerinden  yahut satış yaptığımız diğer çevrim içi kanallardan (“Pazar Yerleri”) üye hesabı oluşturarak ve/veya üyeliksiz alışveriş seçeneğini tercih ederek alışveriş yapan müşterilerimiz (“Müşteri”) ya da İnternet Siteleri’mizi ve Mobil Uygulamalar’ımızı ziyaret eden ziyaretçilerimiz (“Ziyaretçi”) olarak, İnternet Siteleri’miz, Mobil Uygulamalar’ımız ve Pazar Yerleri aracılığıyla işlediğimiz kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

İnternet Siteleri’mizde kullanılan çerezler ile benzer takip teknolojileri aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili olarak bilgi edinmek için ayrıca Çerez Aydınlatma Metnimizi incelemenizi rica ederiz.

Dikey Vitamin olarak, yürüttüğümüz ve aşağıda detaylı olarak açıkladığımız kişisel veri işleme süreçlerimizde, bu süreçlerin yürütülmesi için yeterli olacak kişisel verileriniz dışındaki verilerinizin toplanmaması esastır. Bu nedenle, bizimle iletişime geçtiğinizde, özellikle gerekli görmediğiniz sürece özel nitelikli kişisel verilerinizi (sağlık, cinsel hayat, biyometrik ve genetik bilgilerinizi, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlarınıza dair bilgileriniz, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliğiniz, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgileriniz) paylaşmamanızı rica ederiz. 

1.Kişisel verilerinizi toplama yöntemlerimiz, işlediğimiz kişisel verileriniz, işleme amaçlarımız ve dayandığımız hukuki sebepler nelerdir?

ÜYELİK SÜREÇLERİ

 • Üyelik hesabı oluşturma süreci: Üyelik hesabı oluşturacak Müşterilerimiz için, kişisel verilerinizin İnternet Siteleri’miz veya Mobil Uygulamalar’ımız üzerinden üyelik formunu doldurmanız yoluyla elde edilmesi suretiyle, Kimlik Bilgilerinizi (ad, soyadı), İletişim Bilgilerinizi (e-posta adresi), Hukuki İşlem Bilgilerinizi (üyelik sözleşmesinde yer alan bilgiler)  ve İşlem Güvenliği Bilgilerinizi (parola bilgisi) talebinize istinaden İnternet Siteleri ve Mobil Uygulamalar üzerinden üyelik hesabı oluşturulması, üyelik işlemlerinin tamamlanması ve üyelere bilgilendirme yapılması için mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal  ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ile “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak topluyor ve işliyoruz.
 • Hesap bilgileri düzenleme formu süreci: Üyelik hesabı oluşturacak Müşterilerimiz için, kişisel verilerinizin üyelik hesabınızı oluşturmanızı takiben herhangi bir zamanda, İnternet Siteleri veya Mobil Uygulamalar’ımızda bulunan hesap bilgileri alanı üzerinden bilgilerinizi girmeniz/güncellemeniz yoluyla elde edilmesi suretiyle, Kimlik Bilgilerinizi (ad, soyadı, doğum tarihi), İletişim Bilgilerinizi (e-posta adresi, cep telefonu numarası, teslimat adresi, fatura adresi) ve İşlem Güvenliği Bilgilerinizi (parola bilgisi) İnternet Siteleri ve Mobil Uygulamalar üzerindeki sipariş ve sonrasındaki süreçler için hesap bilgilerinin güncellenmesi ve güncel bilgiler doğrultusunda üyelere bilgilendirme yapılması için iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi ve müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak topluyor ve işliyoruz.

SİPARİŞ SÜREÇLERİ VE İADE SÜREÇLERİ

 • Sipariş süreçleri:

(i) Üyelik hesabı oluşturacak Müşterilerimiz içinkişisel verilerinizin İnternet Siteleri veya Mobil Uygulamalar üzerinden bilgilerinizi girmeniz, sipariş sırasında güncel adres bilgilerinizi girmeniz, İnternet Siteleri üzerinde bulunan canlı destek bölümü bölümünde bulunan formu kullanarak veya e-posta yoluyla Şirket’imizle iletişim kurmanız yahut Pazar Yerleri’nden ürünlerimizi satın almanız halinde bu bilgilerin Pazar Yerleri tarafından Şirket’imize aktarılması yoluyla elde edilmesi suretiyle, Kimlik Bilgilerinizi (ad, soyadı, T.C. kimlik numarası), İletişim Bilgilerinizi (e-posta adresi, cep telefonu numarası, ev telefonu numarası, iş adresi, teslimat adresi, fatura adresi), Müşteri İşlem Bilgilerinizi (sipariş numarası, sipariş bilgileri, talep/şikayet bilgisi, İnternet Siteleri ve Mobil Uygulamalar kullanım/event detayları) ve Diğer Bilgilerinizi (beden ölçüsü bilgileri, yaş bilgisi) sipariş süreçlerinizin yürütülmesi, sipariş oluşturulması ve bu sipariş oluşturabilmesi için gerekiyorsa üyelik oluşturulması, sipariş gönderimi, teslimat ve faturalandırma işlemlerinin yürütülmesi, siparişinizin teslim edilebilmesi ve fatura düzenlenmesi esnasında güncel adres bilgisinin işlenmesi ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi kapsamında mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,  mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ile yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”  ile “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak topluyor ve işliyoruz.

(ii) Üyeliksiz alışveriş seçeneğini tercih edecek Müşterilerimiz içinkişisel verilerinizin İnternet Siteleri veya Mobil Uygulamalar üzerinden bilgilerinizi girmeniz yoluyla elde edilmesi suretiyle, Kimlik Bilgilerinizi (ad, soyadı), İletişim Bilgilerinizi (e-posta adresi, cep telefonu numarası, teslimat adresi, fatura adresi) ve Müşteri İşlem Bilgilerinizi (sipariş numarası, sipariş bilgileri, talep/şikayet bilgisi, İnternet Siteleri ve Mobil Uygulamalar kullanım/event detayları) misafir kullanıcı hesabınızın oluşturularak misafir kullanıcı oturumunuzun açılması, siparişinizle ilgili tarafınıza bilgilendirme yapılması, siparişinizin oluşturulması, sipariş süreçlerinizin yürütülmesi, siparişinizin teslim edilebilmesi ve fatura düzenlenmesi esnasında güncel adres bilgilerinizin işlenmesi ve sipariş teslim süreçlerinin yürütülmesi kapsamında  mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,  mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ile “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak topluyor ve işliyoruz.

 • İade süreçleri: Müşterimiz iseniz, kişisel verilerinizin İnternet Siteleri veya Mobil Uygulamalar üzerinden bilgilerinizi girmeniz ve pazar yeri platformları üzerinden paylaştığınız bilgilerin Şirket’imize aktarılması yoluyla elde edilmesi suretiyle, Kimlik Bilgilerinizi (ad, soyadı, imza), İletişim Bilgilerinizi (e-posta adresi, cep telefonu numarası, teslimat adresi), Müşteri İşlem Bilgilerinizi (sipariş numarası, sipariş bilgisi, sipariş bedeli, talep/şikayet bilgisi, ürün bilgisi), Finans Bilgilerinizi (IBAN bilgisi (ödeme havale ile yapılmışsa)) iade süreçlerinin yürütülmesi, iade işlemlerinizin gerçekleştirilmesi ve iade işlemlerine ilişkin geri ödemelerin yapılması kapsamında mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ile talep ve şikayetlerin takibi amaçlarıyla ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak topluyor ve işliyoruz. 

MUHASEBE VE FİNANS SÜREÇLERİ

 • Faturalandırma süreçleri:

(i) Müşterimiz iseniz, kişisel verilerinizin İnternet Siteleri veya Mobil Uygulamalar üzerinden bilgilerinizi girmeniz yoluyla elde edilmesi suretiyle, Kimlik Bilgilerinizi (ad, soyadı, T.C. kimlik numarası), İletişim Bilgilerinizi (e-posta adresi, cep telefonu numarası, ev telefonu numarası, iş adresi, ikametgâh adresi), Müşteri İşlem Bilgilerinizi (sipariş numarası, ödeme yöntemleri (nakit, kredi kartı, havale veya online alışveriş kredisi), ödeme detayları (taksit bilgileri)) ve Finans Bilgilerinizi (IBAN bilgisi) alışverişleriniz kapsamında e-fatura süreçlerini yürütülmesi kapsamında mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla; “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ile “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak topluyoruz ve işliyoruz.

(ii) Üyelik hesabı oluşturacak Müşterilerimiz için ayrıcakişisel verilerinizin Şirket’imizin sistemlerinde mevcut verilerden elde edilmesi suretiyle, Müşteri İşlem Bilgilerinizi (sipariş numarası) Pazar Yerleri’nden ürünlerimizi satın almanız halinde ürün tesliminin gecikmesi nedeniyle kesilen cezai faturalarının kontrolünün sağlanması kapsamında sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi ile finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amaçlarıyla; “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ile “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak topluyoruz ve işliyoruz.

 • Ürün kârlılığı raporlama süreçleri: Müşterimiz iseniz, kişisel verilerinizin önceki siparişleriniz kapsamında topladığımız Şirket’imizin muhasebe sistemlerinde mevcut verilerden elde edilmesi suretiyle, Kimlik Bilgilerinizi (ad, soyadı) ve Müşteri İşlem Bilgilerinizi (sipariş numarası, sipariş verilen platform, ödeme yöntemi, tercih edilen kargo firması) satın alınan ürünlere ilişkin satış istatistiklerinin kontrol edilmesi ile verimliliğin ve tedarik süreçlerinin yönetilmesi kapsamında mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi amaçlarıyla ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak topluyor ve işliyoruz.

İLETİŞİM SÜREÇLERİ

 • Talep ve şikayet süreçleri (Bize ulaşın (iletişim formu)/canlı destek süreçleri/ E-posta, telefon/ Müşteri Destek Hattı) : Müşterimiz veya Ziyaretçi iseniz kişisel verilerinizin, e-posta, telefon, İnternet Siteleri üzerinde bulunan canlı destek bölümü veya canlı destek bölümünde bulunan formu kullanarak Şirket’imizle iletişim kurmanız veya iş ortaklarımız ve tedarikçilerimizle paylaşmış olduğunuz bilgilerin Şirket’imize aktarılması yoluyla elde edilmesi suretiyle, Kimlik Bilgilerinizi (ad, soyadı), İletişim Bilgilerinizi (e-posta adresi, cep telefonu numarası), Müşteri İşlem Bilgilerinizi (mesaj konusu, mesaj konu başlığı, mesaj içeriği, talep/şikâyet bilgisi, Müşterimiz iseniz ayrıca sipariş numarası, sipariş bilgisi), İşlem Güvenliği Bilgilerinizi (IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, internet sitesi ziyaretçi bilgileri (bilgisayar işletim sistemi bilgisi, kullanılan tarayıcı bilgisi), log kayıtları), ve Diğer Bilgilerinizi (spor tecrübesi bilgileri, yaş bilgisi, Müşterimiz iseniz ayrıca beden ölçüsü bilgileri) siparişleriniz, ödeme süreçleri, ürünlerimiz veya diğer konulara ilişkin talep, şikâyet ve geri bildirimlerinizin alınması, incelenmesi ve sonucu ile ilgili tarafınıza bilgi verilmesi kapsamında, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, mal  ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, firma, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi ile talep ve şikayet süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak topluyor ve işliyoruz.
 • Pazar Yerleri’ne iletilen talep ve şikayetler: Üyelik hesabı oluşturacak Müşterilerimiz için, kişisel verilerinizin, Pazar Yerleri üzerinden talep ve şikayetlerinizi iletmeniz yoluyla elde edilmesi suretiyle Kimlik Bilgilerinizi (ad, soyadı), İletişim Bilgilerinizi (e-posta adresi, cep telefonu numarası, teslimat adresi), Müşteri İşlem Bilgilerinizi (sipariş numarası, sipariş bilgisi, talep/şikâyet bilgisi, fatura bilgisi, dekont bilgisi) ve Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgilerinizi (fotoğraf, video kaydı) Pazar Yerleri üzerinden iletmiş olduğunuz talep, şikâyet ve geri bildirimlerinizin alınması, incelenmesi ve sonucu ile ilgili tarafınıza bilgi verilmesi kapsamında, firma, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amaçlarıyla ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak topluyor ve işliyoruz.
 • Ticari iletişim süreçleri:

(i) Müşterimiz iseniz, Kişisel verinizin İnternet Siteleri veya Mobil Uygulamalar üzerinden bilgilerinizi girmeniz yoluyla elde edilmesi suretiyle, İletişim Bilgilerinizi (e-posta adresi, telefon numarası) genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamlar, bilgilendirmeler, anketler ve  pazarlama faaliyetleri kapsamında tarafınızla ticari iletişim kurulması, belirli bir süre ile alışveriş yapmamış olmanız halinde geri bildirim alınması için tarafınızla iletişime geçilmesi, tarafınıza hediye ürün sunulması halinde hediye ürüne ilişkin geri bildirimlerinizin alınması ile kampanya, tanıtım ve promosyon gibi çeşitli pazarlama aktivitelerine ilişkin bilgilendirmelerin e-postayla tarafınıza gönderilmesi ve e-posta yoluyla ürünlere ilişkin güncelleme ve tanıtımların yapılması çerçevesinde e-bülten süreçlerinin yürütülmesi kapsamında, iletişim süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ve açık rıza” vermeniz halinde; Kimlik Bilgilerinizi (Token ID bilgisi), İletişim Bilgilerinizi (e-posta adresi, telefon numarası) ve Hukuki İşlem Bilgilerinizi (onayın kaynağı, onayın ne şekilde alındığı, ticari iletişim onay/ret bilgisi, onay tarihi ve saati, iletişim yöntemi (SMS, arama, e-posta) ticari iletişim izni süreçlerinin yasal yükümlülüklerimize uygun olarak yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ile yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak topluyor ve işliyoruz.

(ii) Üyelik hesabı oluşturacak Müşterilerimiz için, Kişisel verilerinizin İnternet Siteleri veya Mobil Uygulamalar üzerinden bilgilerinizi girmeniz yoluyla elde edilmesi suretiyle,  İletişim Bilgilerinizi (e-posta, telefon numarası) genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamlar, bilgilendirmeler, anketler, pazarlama faaliyetleri kapsamında sizinle ticari iletişim (İnternet Siteleri, Mobil Uygulamalar veya diğer kanallar üzerinden anlık bildirim, push bildirimi ve izin vermeniz halinde e-posta, SMS veya arama yöntemleri ile) kurulması, belirli bir süre ile alışveriş yapmamış olmanız halinde tarafınızdan geri bildirim alınması için sizinle iletişime geçilmesi ile sizlere hediye ürün gönderilmesi ve hediye ürüne ilişkin geri bildirimlerinizin alınması kapsamında, firma, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ve açık rıza” vermeniz halinde; Kimlik Bilgilerinizi (Token ID bilgisi), İletişim Bilgilerinizi (e-posta adresi, telefon numarası) ve Hukuki İşlem Bilgilerinizi (onayın kaynağı, onayın ne şekilde alındığı, ticari iletişim onay/ret bilgisi, onay tarihi ve saati, iletişim yöntemi (SMS, arama, e-posta) ticari iletişim izni süreçlerinin yasal yükümlülüklerimize uygun olarak yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ile yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak topluyor ve işliyoruz.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ SÜREÇLERİ

 • Ürün yorum ve değerlendirme süreçleri: Müşterimiz iseniz, kişisel verilerinizin İnternet Siteleri veya Mobil Uygulamalar üzerinden satışa sunulan mal ve hizmetleri satın almanızı takiben satın aldığınız mal veya hizmete ayrılmış alanda herkese açık olarak yorum ya da değerlendirme yapmanız yoluyla elde edilmesi suretiyle, Müşteri İşlem Bilgilerinizi (değerlendirme puanı, başlık, yorum metni, yorum/değerlendirme tarihi) ürünler hakkındaki geri bildirimlerinizin toplanması, değerlendirilmesi ve tedarikçilerimize ürünlerle ilgili geri bildirim verilmesi kapsamında müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, firma, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” ve  “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak; Kimlik  Bilgilerinizi (ad, soyadı), İletişim Bilgilerinizi (telefon numarası) ve Müşteri İşlem Bilgilerinizi (değerlendirme puanı, başlık, yorum metni, yorum/değerlendirme tarihi)  yaptığınız yorumların yürürlükteki mevzuata uygun olup olmadığının değerlendirilmesi ve yorumunuzun yürürlükteki mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle yayınlanmamasına karar verilir ise buna ilişkin olarak tarafınıza bilgi vermek üzere sizinle iletişime geçilmesi  kapsamında faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak; ve Kimlik Bilgilerinizin (ad, soyadı) herkese açık şekilde paylaşılmasına izin vermeniz halinde, bilgilerinizin yorumlarda gösterilmesi amacıyla “açık rıza” hukuki sebebine dayalı olarak topluyor ve işliyoruz.
 • Ödül Programı süreçleri: Müşterimiz iseniz, kişisel verilerinizin İnternet Siteleri veya Mobil Uygulamalar üzerinden bilgilerinizi girmeniz yoluyla elde edilmesi suretiyle, Kimlik Bilgilerinizi (ad, soyadı), İletişim Bilgilerinizi (e-posta adresi), Pazarlama Bilgilerinizi (sipariş bilgisi, sipariş tarihi, sadakat üyelik puanları (kazanılan/bekleyen), puan kazanma tarihi, sadakat üyelik seviyesi (gold, bronze, VIP), sonraki seviye için kalan puan, hak kazanılan indirim oranı) Şirket’imizin üyelik programlarından yararlanabilmeniz, alışverişleriniz doğrultusunda puan kazanmanız ve bu puanlar doğrultusunda tarafınıza indirim tanımlanması kapsamında firma, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amaçlarıyla  ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak topluyor ve işliyoruz.
 • Pazarlama, segmentasyon, analiz çalışmaları ve e-bülten süreçleri:  Müşterimiz iseniz, kişisel verilerinizin İnternet Siteleri veya Mobil Uygulamalar’a bilgilerinizi girmeniz, İnternet Siteleri veya Mobil Uygulamalar’daki hareketlerin, işlemlerin, davranışların İnternet Siteleri veya Mobil uygulama tarafından otomatik olarak kaydedilmesi veya mağazalarımızdan alışveriş yapmanız yoluyla elde edilmesi suretiyle Kimlik Bilgilerinizi (ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet), İletişim Bilgilerinizi (e-posta adresi, cep telefonu numarası), Pazarlama Bilgilerinizi (İnternet Siteleri ve Mobil Uygulamalar kullanım/event detayları, elektronik ticari ve sair iletişimlere yaklaşım/aksiyonlar, sipariş bilgisi, geçmiş alışveriş bilgileri, favorilerim, son incelenen ürünler, takip ettiklerim, karşılaştırma listesine eklenen ürünler, puanlarım (kazanılan/bekleyen puanlar) anketlere verilen cevaplar) ve Diğer Bilgilerinizi (beden ölçüsü, spor tecrübesi bilgileri) genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonların oluşturulması ve sağlanması, segmentasyon, raporlama, profilleme, pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılması, kampanya, yarışma, çekiliş ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi, kampanya, tanıtım ve promosyon gibi çeşitli pazarlama aktivitelerine ilişkin bilgilendirmelerin e-postayla tarafınıza gönderilmesi ve e-posta yoluyla ürünlere ilişkin güncelleme ve tanıtımların yapılması çerçevesinde e-bülten süreçlerinin yürütülmesi kapsamında firma, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi ve ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla “açık rıza” vermeniz halinde topluyor ve işliyoruz.

HUKUKİ SÜREÇLER 

 • Dava süreçleri: Müşterimiz iseniz, kişisel verilerinizin mahkemeler, icra müdürlükleri, noterlikler, kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri yerlerden gönderilen tebligatların posta yoluyla, UETS aracılığıyla veya İnteraktif Vergi Dairesi Sistemi üzerinden tebliğ alınması veya Şirket’imizin sistemlerinde mevcut bilgilerden elde edilmesi suretiyle, Kimlik Bilgilerinizi (ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, imza), İletişim Bilgilerinizi (e-posta adresi, telefon numarası, adres), Finans Bilgilerinizi (banka hesap bilgileri, IBAN bilgisi), İşlem Güvenliği Bilgilerinizi (IP adresi bilgileri, log kayıtları), Hukuki İşlem Bilgilerinizi (dava dosyası bilgileri, icra dosyası bilgileri, arabuluculuk dosyası bilgileri, dava /icra dosyasına konu talep bilgisi, şikayete ilişkin hukuki bilgiler (talep, uyuşmazlık bedeli, uyuşmazlık konusu)) ve Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgilerinizi (fotoğraf, video kayıtları, ses kayıtları (çağrı merkezi)) Şirket’imiz lehine ve aleyhine açılan davaların ve şikayetlerin takibi, dava ve inceleme süreçlerinde delil olarak kullanılması, yetkili kurumlar önünde savunma ve cevap haklarımızın kullanılabilmesi ve davaların raporlanması kapsamında faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ve raporlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ve “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” “ ile “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak topluyor ve işliyoruz.
 • Mahkemeler, icra müdürlükleri ve kamu kurum ve kuruluşları ile yazışma süreçleri:  Müşterimiz iseniz, kişisel verilerinizin mahkemeler, icra müdürlükleri, noterlikler, kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri yerlerden gönderilen tebligatların posta, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, UETS veya Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden tebliğ alınması yoluyla elde edilmesi suretiyle, Kimlik Bilgilerinizi (ad, soyadı, T.C. kimlik numarası), İletişim Bilgilerinizi (adres) ve Finans Bilgilerinizi (kredi kartı ekstresi, kredi kartı son kullanma tarihi, banka hesap bilgileri, borç bilgisi) mahkemelerden, icra müdürlüklerinden veya kamu kurumlarından gelen müzekkerelere cevap verilmesi kapsamında yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak topluyor ve işliyoruz. 
 • Aydınlatma ve rıza süreçleri: Müşterimiz veya Ziyaretçimiz iseniz, kişisel verilerinizin İnternet Siteleri veya Mobil Uygulamalar üzerinden bilgilerinizi girmeniz yoluyla elde edilmesi suretiyle, Kimlik Bilgilerinizi (ad, soyadı), Hukuki İşlem Bilgilerinizi (gerekli ise kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rıza verip vermediğinizin bilgisi) ve İşlem Güvenliği Bilgilerinizi (log kayıtları), kişisel veri işleme süreçlerine ilişkin olarak, (varsa) açık rızanıza  dayalı olarak gerçekleştirilebilecek kişisel veri işleme faaliyetlerimiz kapsamında kişisel verilerinizin işlenip işlenmeyeceğinin tespit edilmesi, sizden aldığımız belge ve kayıtların muhafaza edilebilmesi, yetkili kurumlar önünde savunma ve cevap haklarımızın kullanılabilmesi, Kanun’dan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için bu belgelerin saklanması amaçlarıyla ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ile “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak topluyor ve işliyoruz.

2.Kişisel verilerinizi kimlere ve hangi amaçla aktarabiliriz?

 • Tedarikçiler ve İş Ortakları: (i) Müşterimiz iseniz, kimlik Bilgilerinizi (ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, imza, doğum tarihi, cinsiyet), İletişim Bilgilerinizi (e-posta adresi, cep telefonu numarası, ev telefonu numarası, iş adresi, ikametgâh adresi, teslimat adresi, fatura adresi), Müşteri İşlem Bilgilerinizi (sipariş numarası, sipariş bedeli, sipariş bilgisi, ürün bilgisi, mesaj konusu, mesaj konu başlığı, mesaj içeriği, talep ve şikâyet bilgisi, ödeme yöntemleri (nakit, kredi kartı  havale veya online alışveriş kredisi), ödeme detayları (taksit bilgileri), sipariş verilen platform, ödeme yöntemi, tercih edilen kargo firması, İnternet Siteleri ve Mobil Uygulamalar kullanım/event detayları), Finans Bilgilerinizi (IBAN bilgisi), Hukuki İşlem Bilgilerinizi (şikayete ilişkin hukuki bilgiler (talep, uyuşmazlık bedeli, uyuşmazlık konusu), dava dosyası bilgileri, icra dosyası bilgileri, arabuluculuk dosyası bilgileri, dava  ve icra dosyasına konu talep bilgisi, ticari iletişim onay/ret bilgisi, onayın kaynağı, onayın ne şekilde alındığı, ticari iletişim onay/ret bilgisi, onay tarihi ve saati, iletişim yöntemi (SMS, arama, e-posta)), Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgilerinizi (fotoğraf, video kaydı)  ve Pazarlama Bilgilerinizi (geçmiş alışveriş bilgileri ,  sadakat üyelik puanlarım (kazanılan/bekleyen puanlar) sadakat üyelik seviyesi (gold, bronze, VIP)),  bilişim teknolojileri hizmetleri, pazarlama/reklam, iletişim ve müşteri memnuniyetine yönelik hizmetler, kargo ve taşımacılık hizmetleri ya da belirli bir meslek veya alanda uzmanlık gerektiren danışmanlık konularında ürün, hizmet ve danışmanlık desteği almak amacıyla (teknik bakım, destek ve denetim hizmeti alınması, e-fatura süreçlerine ilişkin teknik destek ve hosting konusunda hizmet alınması, pazarlama faaliyetlerine ilişkin teknik destek ve otomasyon hizmeti alınması, veri tabanına ilişkin danışmanlık hizmeti alınması, sanal makinelerin monitör edilmesine ilişkin hizmet alınması, sanal sunucu hizmeti alınması, bilgi teknolojileri hizmetleri alınması, üretim ve stok takibi hizmeti alınması, Şirket kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan yönetim sistemlerinin banka ile entegrasyonunun sağlanması konusunda hizmet alınması; müşteri iletişim süreçlerinin yönetilmesine ilişkin hizmet alınması, ticari elektronik ileti onaylarının İleti Yönetim Sistemine kaydedilmesi konusunda entegrasyon hizmeti alınması, müşteri memnuniyeti uygulaması hizmeti alınması, müşteri hizmetleri yönetimi uygulaması hizmeti alınması; rota optimizasyon hizmeti alınması, kargo hizmeti alınması; motorlu kurye hizmeti alınması, kapıda ödeme hizmeti alınması; hukuki ve mali danışmanlık hizmeti veren firmalar, avukatlar, muhasebeci/mali müşavirlerden danışmanlık hizmeti alınması,  bağımsız denetim hizmeti alınması, muhasebe sistemi süreçlerine ilişkin danışmanlık hizmeti alınması) Şirket’imizin yurt içinde bulunan tedarikçileri, iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ile “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak (ii) Üyelik hesabı oluşturacak Müşterilerimiz için yukarıdakilere ek olarak ayrıcaMüşteri İşlem Bilgilerinizi (değerlendirme puanı, başlık, yorum metni, yorum/değerlendirme tarihi),  İşlem Güvenliği Bilgilerinizi (parola bilgisi), Hukuki İşlem Bilgilerinizi (üyelik sözleşmesinde yer alan bilgiler) pazarlama faaliyetlerine ilişkin teknik destek ve otomasyon hizmeti alınması, veri tabanına ilişkin danışmanlık hizmeti alınması, sanal makinelerin monitör edilmesine ilişkin hizmet alınması, sanal sunucu hizmeti alınması, Mobil Uygulamalar’ımız için analitik platform hizmeti alınması ve müşteri iletişim süreçlerinin yönetilmesine ilişkin hizmet alınması amaçlarıyla Şirket’imizin yurt içinde bulunan tedarikçileri, iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak;
 • Herkese Açık: Üyelik hesabı oluşturacak Müşterilerimiz için, Müşteri İşlem Bilgilerinizi (değerlendirme puanı, başlık, yorum metni, yorum/değerlendirme tarihi) satın almış olduğunuz mal ve hizmetlere ilişkin olarak yorum veya değerlendirme yapmanız halinde alenileştirme amacınıza uygun olarak ürünler hakkındaki geri bildirimlerinizin toplanması ve değerlendirilmesi kapsamında müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, firma, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla İnternet Siteleri ve Mobil Uygulamalar’ımız üzerinden ilgili mal veya hizmete ayrılmış alanda herkese açık olarak “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki sebebine dayanarak,
 • Yetkili Kurum ve Kuruluşlar:  Müşterimiz iseniz, Kimlik Bilgilerinizi (ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, imza), İletişim Bilgilerinizi (e-posta adresi, telefon numarası, adres), İşlem Güvenliği Bilgilerinizi (IP adresi bilgileri, log kayıtları), Hukuki İşlem Bilgilerinizi (şikayete ilişkin hukuki bilgiler (talep, uyuşmazlık bedeli, uyuşmazlık konusu), dava dosyası bilgileri, icra dosyası bilgileri, arabuluculuk dosyası bilgileri, dava ve icra dosyasına konu talep bilgisi, gerekli ise kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rıza verip vermediğinizin bilgisi) ve Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgilerinizi (fotoğraf, video kayıtları, ses kayıtları (çağrı merkezi)) ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilen diğer kişisel verilerinizi  yasal bildirim, beyan ve denetim yükümlülüklerini ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek, adli/resmi yazışmaların yapılabilmesi, hukuki uyuşmazlıkların yürütülmesi ve dava ve cevap hakları başta olmak üzere yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, tüketici hakem heyetleri, mahkemeler, savcılıklar, kolluk kuvvetleri ve diğer adli/idari makamlara, ayrıca yasal yükümlülüklerimiz kapsamında “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ile “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak,
 • İleti Yönetim Sistemi A.Ş.: Müşterimiz iseniz, iletişim Bilgilerinizi (e-posta adresi, telefon numarası) ve Hukuki İşlem Bilgilerinizi (onayın kaynağı, onayın ne şekilde alındığı, ticari iletişim onay/ret bilgisi, onay tarihi ve saati, iletişim yöntemi (SMS, arama, e-posta)) yasal yükümlülüklerimiz kapsamında ticari iletişime ilişkin kayıtları İleti Yönetim Sistemi A.Ş.’ye “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak,
 • Topluluk Şirketleri: Müşterimiz iseniz, Kimlik Bilgilerinizi (ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, imza), İletişim Bilgilerinizi (e-posta adresi, cep telefonu numarası, adres), Müşteri İşlem Bilgilerinizi (sipariş numarası, sipariş bilgisi, talep/şikâyet bilgisi), Finans Bilgilerinizi (banka hesap bilgileri, IBAN bilgisi, kredi kartı ekstresi, kredi kartı son kullanma tarihi, borç bilgisi), İşlem Güvenliği Bilgilerinizi (IP adresi bilgileri, log kayıtları), Hukuki İşlem Bilgilerinizi (dava dosyası bilgileri, icra dosyası bilgileri, arabuluculuk dosyası bilgileri, dava/icra dosyasına konu talep bilgisi) ve Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgilerinizi (fotoğraf, video kayıtları, ses kayıtları (çağrı merkezi)) bakım, destek ve denetim hizmetlerinin alınması amacıyla grup şirketlerimize (VMHS İthalat İhracat A.Ş ve Sporcard Elektronik Hizmetler Ticaret ve A.Ş.) “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak 
  Ayrıca vereceğiniz açık rızaya bağlı olarak,
 • Herkese Açık: Üyelik hesabı oluşturacak Müşterilerimiz için, kimlik Bilgileriniz (ad, soyadı) satın almış olduğunuz mal ve hizmetlere ilişkin olarak yorum veya değerlendirme yapmanız halinde alenileştirme amacınıza uygun olarak firma, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amacıyla İnternet Siteleri ve Mobil Uygulamalar’ımız üzerinden ilgili mal veya hizmete ayrılmış alanda herkese açık olarak aktarmaktayız.

 3.Haklarınız nelerdir?

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak her zaman Kanun’un 11’inci maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin Şirket’imize başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurularınızı, aşağıda sayılan yöntemlerden herhangi birini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz:

Başvurunuzun, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan şartlara uygun olması gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Yazılı Başvuru

E-Posta/KEP Yoluyla Başvuru

Dikey Vitamin’in aşağıda belirtilen adresine elden teslim, noter vasıtasıyla, PTT veya kargo aracılığıyla yazılı olarak başvurabilirsiniz.

 

 • Başvurularınızı, Dikey Vitamin’de kayıtlı e-posta adresiniz aracılığıyla Dikey Vitamin’in [email protected] e-posta adresine gönderebilir,
 • Dikey Vitamin’de kayıtlı bir e-posta adresiniz bulunmaması halinde, başvurunuzun mobil imzanızı veya e-imzanızı içermesi şartıyla, başvurularınızı Dikey Vitamin’in [email protected] e-posta adresine gönderebilir,
 • Başvurularınızı, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz üzerinden [email protected] adresine gönderebilirsiniz.

Lütfen başvurunuzda zarfın üzerine/yazının başlığına aşağıdaki ifadeyi aynen yazınız.

 

Dikey Vitamin Kozmetik ve Gıda Takviyeleri Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi Hukuk Departmanı Yasal Uyum Uzmanı’nın dikkatine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İlgili Kişi Başvurusu”

Lütfen başvurunuzun “Konu” kısmına aşağıdaki ibareyi aynen yazınız.

 

“Dikey Vitamin Kozmetik ve Gıda Takviyeleri Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi Hukuk Departmanı dikkatine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İlgili Kişi Başvurusu”

Başvurularınızı aşağıdaki adrese gönderiniz:

“Büyükdere Cad. Dereboyu Sk. Zağra İş Merkezi B Blok N.1 Maslak Sarıyer/İstanbul”

Başvurularınızı aşağıdaki adrese gönderiniz:

[email protected]

 

Mobil görünüm için tıklayın.
Top